(Tiếng Việt) LIÊN HOAN NHẠC MỚI HÀ NỘI 2013

TT
Tên chương trình
Thể loại
Ngày
Giờ
Địa điểm biểu diễn
1

(Tiếng Việt) Ai Đem Con Nhện Giăng Mùng
Kim Ngọc – Việt Nam

(Tiếng Việt) Âm nhạc, Sân khấu, Video Trình diễn tương tác
(Tiếng Việt) 30/11 Thứ 7
8:00 PM
(Tiếng Việt) Nhà hát Chèo Hà Nội - 15 Nguyễn Đình Chiểu